Familii aromâne din judeţul Tulcea

În Anuarul aromân publicat în 1994 de fundaţia aromână Valahia din Bucureşti erau înregistrate şi familii din judeţul Tulcea, mai precis din localităţile Babadag, Ceamurlia de Sus şi Tulcea. În câteva cazuri în paranteză sunt înregistrate şi vechile nume de familie (”părnoanie”).

BABADAG

Levendi: Mihai (43, gestionar Siloz Babadag), Dafina (41, contabilă Ocol silvic Babadag), Damian Stelian (19, student), Ionela (14, elevă); str. Oituz nr. 5.
 

CEAMURLIA DE SUS

Gheorghe (Iurgachi): Sultana (65, pensionară), Mihai (43,şofer), Tanţa (43, casnică), Mariana (20, croitoreasă), Nicolae (19, contabil).
 

TULCEA

Adam: Apostol (49,şofer ’’Abator’’), Maria (47), Dorin (7); str. 1848 bl 13.
Anagnoste: Constantin (55, şofer), Elena (56, pensionară), Vasile (34, inginer), Chiraţa (28, casnică), Costaş (5), Elena Marinela (2), Stere (30, inginer şef şantierul naval); str. Iuliu Maniu nr 10.
Andora: Taşcu (57, contabil ’’Aegysus Viticola’’), Marenca (52, secretară Direcţia agricolă), Cleopatra Laura (28, biochimistă Agenţia de protecţie a mediului); str. Sabinelor nr. 25, bl. C5, ap. 22.
Arnăutu (Cota): Zoiţa (90, pensionară), Constantin (66, pensionar), Nicolae (39, contabil ’’Agighiol’’), Zoiţa (35, contabilă ’’Agighiol’’); str. Babadag, bl A5.
Arnăutu: Mihai (42, patron), Zoia (36, gestionară), Constantin (12, elev), Dafina (10, elevă); str. Babadag, bl 3.
Babu: Constantin; str. Mărăşeşti nr.3.
Babu: Maria (38, confecţioner), Eleonora (18, elevă), Cristina (16, elevă); str. 1848, nr. 8, bl. 2, ap. 11.
Bacula: Constantin (50, inginer), Nuţi (48, gestionară), Zoica (10); str. Babadag, bl. 1.
Bafane: Mihai (49,depanator TV), Gina (39), Iancu (19, elev), Stere (17, elev); str. Mihail Kogălniceanu bl. 26.
Bajdu (Taşuli): Gheorghe (39, economist/contabil şef ’’Industriaizarea laptelui’’), Zoia (36, inginer textilist), Cristina (10, elevă), Otilia (6, elevă); str. Delfinului nr. 9.
Bajdu (Taşuli): Nicolae (49, economist/patron ’’Nordic’’), Ecaterina (46, contabilă ’’Nordic’’), Mihai (19, student), George (15, elev); str. Chindiei nr 1.
Bajdu: Vasile (56, şofer), Bocea (55, pensionar), Panait (Iota) (28, patron ’’Triada’’), Gaby (24, casnică), Vasile (2); str. Victoriei nr. 70, bl. 70, ap. 16.
Bala: Gheorghe (41, patron ’’Simigerie Gela’’),Maria (25, economistă BCR), Angela (9, elevă),Mihai (7, elev); str. Victoriei nr. 68, bl. 9, ap. 3.
Banioti: Iancu (46, economist/inspector Banca Agricolă),Lenuţa (40, economistă M.Kogălniceanu), Taşu (18, elev), Stelian (16, elev); str. Mircea Vodă nr. 45.
Banioti: Chiraţa (66), Stelian (44), Maria (38), Carmen Chirana (9); str. Mircea Vodă nr. 45.
Barzecu: Constantin (40, patron), Victoria (37, patron), Sorin (18, elev), Laurenţiu (14, elev); str. Mircea Vodă, bl. 36, ap. 9.
Bazbanela : Dumitru (62, pensionar),Sultana (60, pensionar), Costa (32, medic veterinar), Vangheliţa (28, asistentă medicală), Teia (5), Costin (2); str. Banatului nr. 4.
Bazbanela: Stere (45, patron ’’Aprov Delta’’), Agora (44, patron ’’Alen’’), Costel (20, student), Mihai (12, elev); str. Banatului nr. 4; telefon 514637.
Bei: Agora (43, arhivar), Tache Daniel (20), Despa Mariana (18),Doina (14); str. Babadag, bl. 7, ap. 3.
Butu: Dumitru; str. Trandafirilor nr. 63.
Calispera: Tănase (45, economist Bankcoop), Vasilica (42, contabilă), Nicuşor (19, elev),Monalisa (15, elevă); str. Dimitrie Sturza nr. 31.
Camboianu: Nicolae (48, lucrător comercial), Chiraţa (45, casnică), Taşcu (25, barman),Gheorghe (23, barman); str. Mărăşeşti nr. 15; telefon 523412.
Camboianu: Taşu (45, patron ’’Cambo’’),Pepa (45, contabilă IRTA), Mirela (21, contabilă ’’Cambo’’), Aurora (18, elevă); str. Traian nr. 84.
Caraman: Atanase (42, economist/director AGROCOOP), Sirma (38, economist/director Direcţia urbanistică), Tania (15, elevă), George (6); str. Mihail Kogălniceanu nr. 3.
Caraman: Constantin (64, pensionar), Zoiţa (63, pensionară), Cola (37, patron), Maria (34, contabil CEC), Costin (11, elev); str. Victoriei nr. 70, bl. 7.
Caraman: Hristu (39, patron ’’Delta’’), Aurora (34, lucrător comercial), Zoe (12, elevă), Costel (10, elev); str. Victoriei nr. 70, bl. 7, ap. 8.
Caraman: Mitre.
Caraman: Taşu (41, inginer/director Direcţia Agricolă), Aurica (38, învăţătoare), Camelia (17, elevă), George (11, elev); str. Victoriei nr. 68, bl.9, ap.8.
Chichi: Enache (61, pensionar), Chiraţa (61, pensionar),Mihai (34,pensionar),Mariana (26, economistă); str. Griviţei nr. 75 bis.
Chichi: Hristu (39, inginer ’’Dealu’’), Nuţi (38,economistă), Camelia (12, elevă), Mitruţ (9, elev); str. Mihail Kogălniceanu, bl. 26.
Chichi: Nicu (38, inginer/director Mase Plastice), Lidia (38,ingineră), Adela (9, elevă), Radu (2); str. Păcii, bl. S1,ap. 7.
Chihaia: Ion; str. Corneliu Gavrilov nr. 172.
Chiriac: Stere (director Fabrica de peşte/Centrala Deltei); str. Corneliu Gavrilov bl. A14.
Colaxîz: Bocea (70, pensionară), Dumitru (49, patron ’’Colax’’), Maria Ianula (47, asistentă medicală), Liliana (21, contabilă ’’Colax’’).
Colaxîz: Nicolae (51, lucrător comercial), Maria (50, casnică), Dumitru (24, student), Mihai (27, lucrător comercial), Costela (27, funcţionară), Mădălina (4); str. Libertăţii nr. 94.
Comboianu: Stere (62, pensionar), Elena (56, pensionară), Costel (32,patron ’’Comcost’’), Tuca (25), Elena (3); str. Traian nr. 67.
Constantinescu (Sinan): Stere (65,pensionar), Maria (64, pensionar), Costică (38, inginer/director Avicola Babadag); str. Libertăţii nr. 73b.
Costea (Bazbanela): Dumitru (Nicea) (48, director ’’Prodas’’), Sultana (47, gestionară), Costel (23, student); str. Smârdan nr. 16.
Dinuş: Iancu (49, contabil şef ’’Trans-auto’’), Marcea (45, contabilă ’’Trans-auto’’), Constantin (23, student), Cristian (21, student); str. Mircea Vodă nr. 60.
Dinuş: Mihai (46, inginer), Elena (40, casnică), Costel (17, elev), Aurica (8, elevă); str. Griviţei nr. 62.
Dinuş: Stere (41, patron ’’Denis’’), Pepa (30, contabilă ’’Denis’’), Aurora (11, elevă), Camelia (8, elevă); str. Mircea Vodă nr 62.
Dumitru (Şapera): Nicolae (64, pensionar), Nadejda (60, pensionar),Iancu (16, elev); str. Griviţei nr. 64.
Economu: Tudorache (45, patron), Chiraţa (40, educatoare),Daniela (18, student), Mariana (15, elevă); str. Mircea Vodă, bl. 38, ap. 23.
Fudulea: Stere (65, pensionar), Chiraţa (67, pensionară), Gheorghe (45, profesor-maistru), Ecaterina (43, merceolog), Sterică (19, patron), Cristina Daniela (17, elevă); str. Iuliu Maniu 4A.
Fudulea (Butu): Stere (56, muncitor), Elena (56, casnică), Vasile (32, economist),Mariana (24, studentă), Zoiţa (28, economistă); str. C.D. Gherea nr. 2, bl. 2, ap. 6.
Gheorghe: Vanghele (44, contabil), Steliana (42, contabilă), Cramen (20), Anton (16, elev), Calenţaru Chiraţa (76, pensionară); str. Babadag nr. 15, bl. 7, ap. 7.
Ghioc: Romeo (49, ziarist/redactor şef ’’Cony Sat Tv’’), Maria (39, funcţionară Spitalul Central),Laura (18, elevă); str. Spitalului nr. 31, bl. 19, ap. 8.
Gică: Gica (49, profesor Liceul Economic), Zoia (44, învăţătoare), Enache (22, student), Doina (16, elevă); str. Babadag, bl. A5.
Gigică: Gheorghe (35, patron), Tanţa (25, casnică), Elena (2); str. Eternităţii nr. 11.
Goga: Gheorghe (37,patron ’’Sanitas’’), Zoe (34, contabilă ’’Sanitas’’), Aura (8, elevă), Teo (5); str. Babadag.
Goga: Enache (74, pensionar), Maria (72, pensionară), Gică (43, patron restaurant ’’Goga’’), Zoe (38, educatoare), Maria (14, elevă), Camelia (12, elevă),Enache (10, elev); str. Mircea Vodă nr. 51.
Grameni: Gheorghe (47, economist/director Bank Post), Chiraţa (44, economistă/director Banca Comercială),Monica (19, studentă); str. Mihail Kogălniceanu, bl. 26, ap. 8.
Grameni: Stere (44,oficiant Bank Post), Ecaterina (42, casnică), Constantin (12, elev); str. Victoriei nr. 51, bl. 6, ap. 2.
Gudu: Gică (45, patron restaurant M. Kogălniceanu), Chiraţa (43,contabilă), Zoia (16, elevă), Mihaela (13, elevă); str. Babadag, bl. 21.
Gudu: Michael (19, elev), Cristian (17, elev); str. Babadag nr. 165.
Gudu: Vasile (Lică) (40, inginer agronom), Drăguţa (40, inginer agronom), Constantin Andrei (9, elev.
Iancu: Stere (28, lucrător comercial),Maria (26), Nicoleta (7); str. Mărăşeşti bl. 35.
Inge: Mihai (38, director ’’Nalbant’’), Despina (34, profesoară); str. Griviţei bl C1.
Inge (Nina): Constantin (61, pensionar), Maria (61, pensionară), Vasile (28, asistent medical); str. Babadag nr. 8, bl. 2, ap. 12.
Iorgoveanu: Costică (37, patron), Zoia (32), Dani (11); str. Sabinelor bl. C1.
Iorgoveanu: Dumitru; str. Babadag bl. 4.
Iorgoveanu: Gheorghe (51, inginer), Antoaneta (46, contabil), Maria (22, studentă), Laura (19, elevă); str. Babadag 19, bl. 11,ap. 7.
Iorgoveanu: Tănase (74, pensionar), Gică (51, gestionar depozit UJCOOP), Lunica (48, educatoare), Narcisa (24, economistă), Tănase (15, elev); str. Sălciilor nr. 6.
Iorgoveanu: Maruşca (81, pensionară), Hristu (55,contabil), Tudora (47, contabilă), Mihai (23, student), Maria Mirela (19, studentă); str. Griviţei nr. 68B.
Iorgoveanu: Stere; str. Griviţei nr. 68B.
Iota: Taşu (pensionar), Maria (pensionară), Gogu (54, şofer auto IRTA), Elena (50, casnică), Mariana (27, ingineră/profesoară Liceul Naval), Taşu (24, şofer); str. 1 Decembrie 1918.
Jeacă: Maria (42, profesoară Liceul Spiru Haret), Dan (19, elev), Dafina (13, elevă); str. Babadag nr. 15, bl 7, ap. 8.
Levendi: Stere; str. Trandafirilor nr. 53.
Liboş: Ion (Iancu) (34, patron ’’Liboş’’), Ecaterina (34, lucrător comercial ’’Liboş’’), Zoia (10, elevă), Mariana (8, elevă); str. Victoriei nr. 70, bl. 7, ap. 6.
Mahera: Cheraţa (43, lucrător comercial); str. Mircea Vodă bl. 38.
Masac: Gheorghe (34, patron),Maria (30, casnică), Stela (6), Cosmin (3); str. Corneliu Gavrilov bl M2.
Matarangă: Mihale (51,conservator Muzeul Delta Dunării), Marioara (46, tehnician ’’Tulco’’),George (24, student).
Mergeani: Elena ; str. Griviţei nr. 70B.
Mergeani: Gică (38, inginer agronom), Caty (36, inginer textile), Zoe (11, elevă),Elena (7, elevă); str. Victoriei nr. 68, bl. 9, ap. 1.
Mişa: Mihai (41, patron ’’Sterio’’), Bocea (38, contabilă ’’Sterio’’), Magda (17, elevă), Stere (10,elev); str. Victoriei nr. 128.
Mişca (Sutruveanlu): Iancu (42, patron ’’Yankos’’), Constantin (65, pensionar), Elena (38, contabilă), Aurelia (16, elevă) şi Costel (14, elev); str. Victoriei bl 7 ap. 1.
Mişelaricu: Stere; str. Corneliu Gavrilov nr. 306.
Mişilăricu: Enache (32, administrator), Zoia (30, patron ’’Melisa’’), Silviu (8, elev), Dima (3); str. Mircea Vodă bl 36.
Mitrenca: Nicolae (48, director tehnic ’’Ecodelta’’), Gina (45, asistentă medicală),Mircea (18,elev); str. Oborului Bl B1.
Naciadis (Cota Iancula): Costa (60, patron restaurant ’’Cota’’), Sultana (59, casnică), Mihai (37, director ’’Cota’’),Dorina (25, contabilă ’’Cota’’), Ana (2); str. Libertăţii nr. 70.
Naciadis: Dima; str. Traian nr. 90.
Naciadis (Brăteanu): Taşu (49, şef magazin alimentar), Tudora (47, vânzătoare), Enache (24, merceolog), Mihai (22, lucrător comercial), Stelian (17, elev); str. Victoriei nr. 70 bl. 7 ap. 9.
Nurciu: Dumitru; str. Corneliu Gavrilov nr. 172.
Nurciu: Mihai; str. Victoriei nr. 51.
Pambuca: Gheorghe (42, inginer), Doina (40, farmacistă Framacia 19), Marilena (13,elevă), Constantin (10, elev); str. Mărăşeşti nr. 13 bl. 39 ap. 11.
Papazicu: Constantin (42, patron ’’Papa Dani’’), Zaha (38, lucrător comercial), Mariana (14, elevă), Dani (10, elev); str. Podgoriilor nr. 27 bl. E ap. 5.
Papazicu: Mihai (44, tehnician veterinar), Maria (40, învăţătoare), Nicuşor (15, elev), Damian (12, elev); str. Vărăriei bl. Y3 ap. 9.
Papazicu: Nicolae (48, director ’’Pelican’’), Chiraţa (44, contabilă ’’Diana’’), Adam (20,sudent), Iancu (12, elev); str. Ghiocelului bl Z10.
Papazu: Dumitru (53, şofer), Geta (54, casnică), Dima (19, elev), Zoia (23); str. Victoriei nr. 70 bl. 7 ap. 12.
Paris (Magirlu):Nicolae (34,economist/inspector Banca de Dezvoltare), Chiraţa (32, ingineră), Paris (4), Costin (2); Aleea Socului bl 1.
Patasa: Iancu (38, gestionar ’’Delta’’), Ţuca (34, asistentă medicală), Maria (8,elevă); str. Victoriei nr. 68 bl. 9, ap. 12.
Pelican: Gheorghe (55,şofer auto IRTA), Maria (55, pensionară), Nicu (30, Banca Comercială), Zoia (24, Banca Comercială),Maria (2); str. Babadag bl 12.
Ploscaru: Gheorghe; str. Isaccei nr. 1, bl M1, ap. 8.
Popa: Gheorghe (60, pensionar),Leana (55, pensionar), Paul (24, student); str. Victoriei nr. 70, bl. 7 ap. 12.
Popazicu: Iancu; str. Corneliu Gavrilov bl. D9.
Popazu: Nicola; str. Victoriei nr. 68, bl. 9.
Popazu: Stere; str. Mircea Vodă, bl. 38.
Popescu: Constantin (director Credit Bank Babadag); str. Babadag bl D9.
Popescu (Calispera): Constantin (53, profesor), Ecaterina (44,lucrător comercial), Enache (22, student), George (18, elev); str. Mărăşeşti nr. 9 bl. 35 ap. 12.
Popescu (Calispera): Constantin (43, economist/director Credit Bank Tulcea), Zoia (40, farmacistă), Nicolae (17, elev), Stere (10, elev); str. Mihail Kogălniceanu bl 26.
Popescu: Gheorghe; str. Babadag bl. 9.
Popescu: Hristache; str. Gării bl. G0.
Popescu: Nicolae; str. Bucovinei nr. 17.
Popescu: Enache (73, pensionar), Sirma (74, pensionară), Stere (45, tehnician), Zoiţa (39, contabilă), Enache (16, elev); str. Babadag nr. 8, bl. 2, ap. 10.
Popescu (Popi): Stere (36, inginer), Sultana (35, şef serviciu); str. C.D. Gherea, bl. C2, ap. 6.
Puerava: Dima (43,merceolog),Liliana (17, elevă), Agora (41, vânzătoare), Tanţa (13, elevă), Iani (4); str. Isaccei nr. 75, bl. Parc 1A, ap. 17.
Puerava: I. Constantin; str. Victoriei nr. 68, bl. 9, ap. 4.
Pufleanu: Dumitru (42, patron ’’Pufleanu’’); Maria (38, contabilă),Mihaela (16, elevă), Georgiana (11, elevă); str. Vărăriei bl Y3.
Pufleanu: Stere (38, patron ’’SMAK’’), Tuca (30, contabilă ’’SMAK’’), Mirela (6), Giorgio (4); str. Aureliana nr. 27.
Puflene (Pariza): Constantin (61, pensionar), Marica (61, pensionară), Anton (36, depanator TV), Ţuca (36, operator COMAT), George (12, elev), Marian (2); str. Lupeni nr. 28.
Puflene: I. Costea (41, patron), Tanţa (33, contabilă), Iancu (13, elev), Teodora (7, elevă), Maria ; str. Victoriei nr. 128, bl B1, ap. 9.
Pufleni: Gheorghe (40, patron ’’Kostayan’’,Maria (40, casieră), Costel (15, elev), Iancu (16, elev); str. Victoriei nr. 128, bl 1, ap. 2.
Rafticu: S. Iancu; str. Issaccei, bl. G0, ap. 2.
Rusache: Maria (65, pensionară), Nicolae (38, administrator hotel ’’Egreta’’), Agora (33, patron ’’Agora’’), Mihaela (12, elevă); str. Victoriei nr. 70, bl. 7, ap. 5.
Sadîca: Gheorghe (52, inginer agronom ’’M. Kogălniceanu’’), Victoria (45, contabilă ’’Chicheanos’’), Tiberiu (24, patron ’’Chicheanos’’), Silvia (23, contabilă RA ACET), Isabela (22, studentă medicină generală); str. Victoriei nr. 70, bl. 7, ap. 8.
Sadîca: Iancu (36, economist), Maria (32, contabilă ’’M. Kogălniceanu’’), Dumitru (10, elev), Mihai (7, elev); str. Victoriei nr. 70, bl. 7, ap. 2.
Sadîca: Stere (65,pensionar), Sultana (65, pensionară), Mihai (34, patron ’’SMAS’’), Sultana (34, lucrător comercial ’’SMAS’’), Aurora (9, elevă), Stela (7, elevă).
Sponte: Tudora (70, pensionară), Dumitru (50, patron ’’Sponte’’ Mila 23), Steliana (49, casnică), Mihai (26, student); str. Spitalului nr. 29, bl 22, ap. 12.
Sponte: Gheorghe (30, economist), Liliana (25, ingineră), Steliana Alina (1); str. Trandafirilor nr. 34.
Steriu (Bizdu): Dumitru (58, patron ’’Mitras’’), Steliana (55, pensionară), Gheorghe (31, inginer), Gina (20, învăţătoare); str. Plevnei nr. 20.
Şacu (Capitrosi): Dumitru (42, patron ’’Comarom’’), Sica (39, patron ’’Sagena’’), Georgiana (13, elevă), Bacula (Paşlachi) Stere (65,pensionar), Bacula Ecaterina (66,pensionară); str. Victoriei nr. 68, bl. 9, ap. 8.
Şacu (Capitrosi): Lică (36, inginer), Elena (35, ingineră), Ecaterina (64, pensionară), Cătălina (9, elevă), George (2); str. Babadag nr. 14.
Şacu (Capitrosi): Mihai (40, gestionar ’’Diana’’), Elena (32, asistentă medicală), George (11, elev), Cristiana (4); str. Babadag bl 11 ap 9.
Şacu (Capitrosi): Stere (65, pensionar), Elena (62, pensionară), Dumitru (30, economist/inspector Credit Bank); str. Lupeni nr. 22.
Şapea: Gheorghe (45, tehnician veterinar Abator); Duţa (şef depozit); Dumitru (23, tehnician veterinar), Nicu (15, elev); str. Nicopol nr. 7.
Şapera: Chiraţa (71, pensionară), Gheorghe (42, patron ’’Şapi’’), Chiraţa (37, gestionară), Stelian (8, elev); str. Griviţei nr. 45.
Şapera: Iancu (61, patron ’’Geo’’), Chiraţa (50, director economic RAGCL), George Costea (15, elev); str. Griviţei nr. 62.
Şapera: Iancu (39, strungar IPO), Vanghea (38, gestionar METEX), Rati (16, elevă), Giorgian (10, elev); str. Nicopol nr. 10.
Şinghi: Bocea (61, pensionară), Enache (33, economist/inspector Garda financiară), Zoia (33, economistă Banca Comercială), Giorgio (5); str. Mihail Kogălniceanu, bl 30 ap 9.
Şinghi: Mihai (35,patron ’’Stelas’’),Lenuţa (32, contabilă Bank Post ), George (11, elev); str. Mărăşeşti nr. 15 bl 39 ap 9.
Timu (Moceanu): Hristu (54, lucrător Abator), Sirma (54, lucrător ’’Confecţia’’), Tănase (25, electrician), Stelică (22, tehnician agricol), Maria (20, lucrător industria alimentară); str. Mărăşeşti nr. 11, bl. 37, ap 9.
Ţiţu: Iota (64 pensionar), Maria (63, pensionară), Nicolae (37, şef fermă ’’Mineri 9 Mai’’), Sultana (33, contabilă fermă ’’Mineri 9 Mai’’, Mona (12, elevă), Iota (10, elev); str. Victoriei nr. 70, bl. 7, ap. 5.
Uzum: Iancu (37,lucrător comercial Industrailizarea laptelui ), Silvia (32, învăţătoare), Sterian (3); str. Corneliu Gavrilov bl M2.
Zgură: Ecaterina (46, contabilă), Bavaleta Gigi (23, depanator TV); str. Mihail Kogălniceanu, bl. 26; telefon 514881.
Zicu: Gheorghe; Aleea Cristina bl. 6; telefon 528646.
 
sursa: Mina Tana şi Bologea Laura, Anuarul aromân. Carte de telefoane şi adrese ale familiilor aromâne, fundaţia Valahia, Bucureşti, 1994, pp. 101-125.

2 thoughts on “Familii aromâne din judeţul Tulcea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *