Manualul școlar

Manualul școlar este un document alcătuit pe baza programei școlare. În cuprinsul lui se prezintă cunoștințe, activități care trebuie desfășurate de către elevi și modalități privind evaluarea și autoevaluarea cunoștințelor asimilate și a deprinderilor formate.

Pentru fiecare temă din manual, profesorul repartizează una sau mai multe ore, în funcție de gradul de dificultate a conținutului înnvățăturii și de specificul fiecărei clase.

Manualul este instrument de lucru atât pentru profesor, cât și pentru elevi. Pentru profesor, manualul este un instrument de orientare în ceea ce privește conținutul, deoarece trebuie să adapteze sistemul metodologic la particularitățile elevilor. Pentru elevi, este un izvor important de cunoștințe, un mijloc de perfecționare spirituală, un stimulent în dezvoltarea interesului și curiozității, un ghid în formarea priceperilor și deprinderilor de muncă individuală.

Utilizarea manualului de religie ca document școlar este strâns legată de următoarele aspecte:

– cunoașterea Programei școlare de religie, aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și de Ministerul Educațiel și Cercetării, a cãrei parcurgere este obligatorie;
– cunoașterea conținutului altor manuale de religie;
– elaborarea planificărilor calendaristice pe baza Programei școlare și în funcție de structura anului școlar.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *