Planificările calendaristice

Planificările calendaristice sunt documente școlare elaborate de către profesor, pe baza programei școlare, cu scopul de a organiza activitatea didactică în perspectivă, de a gestiona eficient timpul de învățământ și de a asigura îndeplinirea integrală și cu rezultate bune a obiectivelor.

Planificările calendaristice pot fi întocmite pentru un an școlar sau pentru un semestru.

Trebule evidențiat faptul că profesorul poate stabili numărul de ore pentru fiecare temă, în funcție de condițiile specifice ale colectivului de elevi cu care lucrează. Deci, pentru clase diferite la același nivel de studiu, profesorul poate întocmi planificări calendaristice diferite. Noua programă permite profesorului să planifice conținuturile învățării în ordinea pe care o dorește, cu condiția ca, la sfârșitul clasei respective, programa școlară să fie respectată în totalitate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *