Sinteza activităţilor Bisericii Ortodoxe Române în anul 2012

În Patriarhia Română, anul 2012 a fost dedicat Tainei Sfântului Maslu şi îngrijirii bolnavilor, cu dorinţa de a sublinia legătura interioară între slujirea pastoral-liturgică, cultural-misionară şi social-filantropică şi de a intensifica în societate nevoia cercetării şi îngrijirii bolnavilor, ca expresie a iubirii milostive arătată faţă de orice semen al nostru aflat în suferinţă sufletească şi trupească. 

I. ACTIVITATEA PASTORAL–LITURGICĂ:

Printre evenimentele importante din viaţa Bisericii Ortodoxe Române în anul 2012, din punct de vedere pastoral-liturgic, evocăm:

– manifestările dedicate „Anului omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor”, organizate la Patriarhia Română, precum şi în toate eparhiile din ţară şi din străinătate, încheiate cu şedinţa solemnă a Sfântului Sinod din data de 28 octombrie 2012, la care a participat şi Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit EFREM de Ydra, Spetses şi Eghina, Grecia.

– manifestările de la Patriarhia Română cu prilejul hramului Catedralei Patriarhale şi al Capitalei, când a fost organizat pelerinajul „Calea Sfinţilor” pe „Colina Bucuriei”, în prezenţa moaştelorSfântului Nectarie de la Eghina, vindecătorul de boli, şi sfinţirea Centrului de îngrijiri paliative „Sfântul Nectarie” din Bucureşti şi a Centrului Naţional pentru formare continuă „Dumitru Stăniloae” al Patriarhiei Române.

– aniversarea prin manifestări liturgice, publicaţii şi evocări la împlinirea a 5 ani de arhipăstorire a Preafericitului Părinte DANIEL ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (30 septembrie).

– aniversarea Centenarului Palatului Bibliotecii Sfântului Sinod (28 octombrie 2012), cu prilejul căreia a fost publicat volumul Palatul Bibliotecii Sfântului Sinod-istorie şi actualitate (1912-2012), la Editura BASILICA a Patriarhiei Române.

– vizitele în România ale unor conducători de Biserici Ortodoxe: vizita Preafericitului Părinte KRYŠTOF, Mitropolitul Ţinuturilor Cehiei şi al Slovaciei (Arad, 8-9 iulie; Bucureşti şi Iaşi, 12-16 octombrie 2012); vizita Sanctităţii Sale KAREKIN II, Patriarhul Catolicos Suprem al Tuturor Armenilor (13-14 august 2012); participări şi vizite ale unor ierarhi, profesori de teologie, monahi şi monahii la evenimente organizate de alte Biserici Ortodoxe surori sau la conferinţe şi simpozioane ştiinţifice, unde au fost transmise Mesaje ale Patriarhului României.

– dialogul şi cooperarea intercreştine şi interreligioase, precum şi relaţiile cu instituţiile europene au fost promovate şi dezvoltate prin diferite acţiuni şi participări, atât în ţară, cât şi în străinătate, între care: întâlnirea dintre Comisia pregătitoare a Bisericii Ortodoxe Române pentru dialogul cu Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, şi un grup de ambasadori acreditaţi la Bucureşti (Palatul Patriarhiei, 13 februarie 2012); şedinţa anuală a Consiliului Consultativ al Cultelor din România (Palatul Patriarhiei, 26 aprilie 2012); organizarea, în cooperare cu Sapir Center din Ierusalim şi Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte, a Simpozionului iudeo-creştin cu tema „Diaspora – o realitate a societăţii actuale” (Bucureşti, 29-30 mai 2012); vizita unei delegaţii a Consiliului Mondial al Bisericilor, în România (15-17 mai 2012); şedinţa comună a Sinoadelor mitropolitane din Transilvania şi Banat privind relaţiile dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică(Palatul Patriarhiei, 18-19 iunie 2012); participarea la Întâlnirea anuală a Preşedinţilor Instituţiilor Europene cu înalţi reprezentanţi religioşi din Europa (Bruxelles, 12 iulie 2012).

– înscrierea în Calendarul bisericesc, începând cu anul 2013, a pomenirii Sfântului Ierarh LUCA, Arhiepiscopul Crimeii, cu dată de prăznuire în ziua de 11 iunie, şi a Sfântului Mucenic Petroniu, cu dată de prăznuire în ziua de 4 septembrie.

– continuarea procesului de îmbunătăţire a prevederilor statutare şi regulamentare ale Bisericii Ortodoxe Române: aprobarea noului Regulament pentru organizarea şi funcţionarea Comisiei de Pictură Bisericească (CPB) a Patriarhiei Române;  punerea de acord a Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române cu unele dintre prevederile Regulamentului CPB, referitor la atribuţiile Sfântului Sinod, ale Patriarhului României şi ale ierarhilor eparhioţi în privinţa activităţii de pictură bisericească, precum şi reorganizarea unui sector din cadrulAdministraţiei Patriarhale cu denumirea de Sectorul Cultură şi Patrimoniu religios, având două componente: Cultură şi Patrimoniu religios; aprobarea reorganizării administrative a Mitropoliilor din Transilvania şi Banat; aprobarea unor completări şi amendamente la Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea cimitirelor parohiale şi mănăstireşti din cuprinsul eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române; reorganizarea Comisiei pentru Statut şi regulamente; aprobarea de amendamente aduse la Statutul Federaţiei Filantropia.

– preocupările privind procesul de analizare, elaborare, susţinere sau punere în aplicare a unor acte normative care conţin prevederi referitoare la viaţa şi activitatea Bisericii şi a cultelor recunoscute:  încheierea Protocolului de colaborare între Patriarhia Română şi Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (semnat la Palatul Patriarhiei în data de 17 octombrie 2012); procesul de programare a fondurilor europene destinate României în perioada 2014-2020; declararea zilei de 30 noiembrie, când se face pomenirea Sfântului Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României, ca zi de „sărbătoare legală nelucrătoare” (prin Legea nr. 147 din 23 iulie 2012); încheierea Protocolului între Patriarhia Română şi Ministerul Finanţelor Publice în vederea asigurării respectării Legii nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea şi comercializarea obiectelor de cult (semnat la Patriarhia Română în data de 20 noiembrie 2012).

În cadrul Oficiului canonico-juridic  s-au elaborat: documentaţii, propuneri de amendamente şi intervenţii către Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), Parlament, Guvern, ministere şi alte instituţii;  susţinerea demersurilor Statului Român în cauza  Sindicatul „Păstorul cel bun contra României” şi organizarea seminarului internaţional intitulat Autonomia Bisericii în jurisprudenţa recentă a CEDO (sediul Consiliului Europei, Strasbourg, 7 iunie 2012); acţiuni în justiţie (20 dosare), dintre care două s-au finalizat prin hotărâri definitive şi irevocabile în favoarea Patriarhiei Române şi a Fundaţiei Aşezămintele Nifon Mitropolitul.

II. ACTIVITATEA CULTURAL-MISIONARĂ:

Societatea de astăzi, marcată de crize multiple şi de secularism agresiv, cere Bisericii noastre să folosească metode noi şi dinamice de intensificare a misiunii ei în formarea intelectuală şi spirituală a tinerei generaţii. În acest context, reafirmarea legăturii dintre cultură şi spiritualitate, dintre credinţă şi vieţuire creştină, se impune, cu prioritate, conştiinţei şi activităţii misionare a Bisericii în eforturile ei actuale de sfinţire a vieţii creştine şi de întărire a mărturiei ei în societate.

Activităţile principale ale Bisericii Ortodoxe Române pe plan extern s-au axat, pe de o parte, peîntărirea unităţii şi comuniunii interortodoxe, prin aprofundarea legăturilor sale tradiţionale cu Bisericile Ortodoxe surori, iar, pe de altă parte, pe promovarea relaţiilor de respect şi cooperare intercreştină şi interreligioasă, inclusiv prin intermediul comunităţilor ortodoxe române din străinătate.

Diaspora ortodoxă română a continuat să se dezvolte şi în anul 2012, încât, în prezent sunt înregistrate 13 eparhii (10 eparhii funcţionale, la care se adaugă cele 3 eparhii reactivate în Basarabia), deservite de 760 clerici. Principalele realizări ale comunităţilor ortodoxe româneşti din străinătate, în anul 2012, au fost: înfiinţarea de parohii, la cererea credincioşilor, în majoritatea eparhiilor din străinătate şi numirea de preoţi parohi; efectuarea unor ample lucrări de restaurare la mai multe locaşuri de cult (Catedrala Mitropolitană din Paris, bisericile din New York, Melbourne,Viena, Malmö); sfinţirea mai multor biserici nou construite (Atlanta-SUA, Ciupria-Serbia, Cuneo, Torino, Canicatti-Italia, demisolul bisericii din Berlin); începerea lucrărilor de construcţie la Catedrala Episcopală din Madrid; continuarea lucrărilor la Centrul bisericesc din München; obţinerea tuturor avizelor necesare pentru construcţia unei biserici ortodoxe româneşti în Johannesburg, Africa de Sud; finalizarea lucrărilor şi sfinţirea Centrului pastoral-misionar„Sfântul Ierarh Andrei Şaguna”, de la Malainiţa, Serbia; finalizarea, la roşu, a construcţieiCentrului cultural ortodox pentru românii de pe Valea Moravei, Isacova, Serbia; precum şi ample lucrări de restaurare la biserică şi reamenajare a sediului Reprezentanţei Patriarhiei Române pe lângă instituţiile europene din Bruxelles, continuarea lucrărilor de finisare şi amenajare laAşezământul Românesc de la Ierihon.

De asemenea, în anul 2012, dedicat Sfântului Maslu şi îngrijirii bolnavilor în Patriarhia Română, eparhiile româneşti din diaspora au desfăşurat o importantă activitate social-filantropică pentru ajutorarea celor săraci şi bolnavi.

Au fost organizate mai multe evenimente religioase şi culturale de promovare a valorilor creştine şi româneşti, precum şi programe pentru pregătirea permanentă şi perfecţionarea clerului din eparhiile româneşti din afara graniţelor României.

Dintre activităţile Sectorului Teologic-educaţional în anul 2012, menţionăm: continuarea Proiectului naţional „Alege Şcoala!”, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane; organizarea a 65 sesiuni de formare de formatori, la care au participat 807 preoţi şi profesori de religie şi a 11 serii de tabere de creaţie de care au beneficiat gratuit 3.355 copii; organizarea şi desfăşurarea Concursului de creaţie „Alege Şcoala!” şi premierea a 28.000 copii din întreaga ţară; elaborarea Programei şcolare la disciplina religie pentru clasa pregătitoare, aprobată prin ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3.656/29.03.2012; încheierea unui protocol de cooperare între Patriarhia Română, Universitatea din Bucureşti şi Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cu privire la dialogul dintre teologie, filosofie şi ştiinţă (5 aprilie 2012);încheierea unui protocol între Patriarhia Română, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, pentru folosirea în interesul elevilor a şcolilor închise prin comasare (24 aprilie 2012); organizarea şi desfăşurarea Concursului Naţional de Muzică Bisericească „Lăudaţi pe Domnul!” – a V-a ediţie (18 iunie – 27 octombrie 2012);

În anul şcolar 2012-2013 predau disciplina religie 7.282 profesori, funcţionează 31 seminarii teologice şi 7 licee teologice ortodoxe. În anul şcolar 2011-2012 au fost şcolarizaţi 5.514 elevi la nivel liceal; 1.056 dintre aceştia au obţinut diplomă de bacalaureat. În cadrul unităţilor de învăţământ teologic ortodox preuniversitar îşi desfăşoară activitatea didactică 816 profesori.

În cuprinsul Patriarhiei Române funcţionează 11 facultăţi de teologie şi 4 departamente de teologie, incluse în cadrul altor facultăţi. În anul universitar 2011-2012, au fost şcolarizaţi 6.627studenţi, dintre care au absolvit 1.744, iar în anul universitar 2012-2013 s-au înscris 1.686 studenţi. În anul universitar 2011-2012 numărul masteranzilor a fost 2.260, dintre care 840 absolvenţi, iar în anul universitar 2012-2013 s-au înscris 1.420 masteranzi. Studiile de Doctorat se organizează înopt centre universitare, fiind înscrişi în prezent 383 doctoranzi, dintre care 218 în anul universitar 2012-2013. În anul universitar 2011-2012, 45 doctoranzi au obţinut titlul de Doctor în Teologie.

În prezent, în cadrul învăţământului teologic superior, activează 371 cadre didactice: 75 profesori,57 conferenţiari, 147 lectori, 85 asistenţi şi 12 preparatori universitari.

În anul 2011-2012, s-au înscris la studii în diferite instituţii de învăţământ din străinătate 54 studenţi teologi români, iar la facultăţile din cadrul Patriarhiei Române studiază 78 cetăţeni străini.

Prin Sectorul Cultură şi Patrimoniu religios s-au organizat programe de formare şi perfecţionare profesională: cursuri de conservare, de inventariere şi evidenţă şi gestiune a patrimoniului religios, tipărirea şi distribuirea gratuită a volumului Muzeologie generală (curs general pentru formarea personalului din muzee şi colecţii eclesiale). În prezent, în Patriarhia Română, funcţionează peste 210 unităţi patrimoniale bisericeşti (158 muzee şi colecţii muzeale şi 45centre de ocrotire).

Centrul pentru Patrimoniu „Sfântul Constantin Brâncoveanu” a acordat asistenţă pentru reorganizarea colecţiilor de la Mănăstirile Aninoasa, jud. Argeş, şi Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus, jud. Braşov. Au fost înfiinţate noi muzee în Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor – parohia Fierbinţii de Jos şi în Episcopia Giurgiului, la Mănăstirile: Sfântul Gheorghe – Giurgiu şi Comana. De asemenea, în Arhiepiscopia Târgoviştei s-a reamenajat muzeul Mănăstirii Dealu.

În colaborare cu Sectorul Teologic-educaţional a fost organizat Concursul Naţional „Icoana ortodoxă – lumina credinţei” – prima ediţie (9 ianuarie – 21 mai 2012);

Comisia de pictură bisericească a analizat 842 dosare şi a organizat examenul de atestare a stagiarilor care au efectuat integral perioada de practică pe şantierele de pictură din Patriarhia Română. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de Pictură Bisericească a fost aprobat în Şedinţa Sfântului Sinod din data de 29 septembrie 2012.

Cea mai importantă realizare în anul 2012 a Radioului TRINITAS al Patriarhiei Române a fostextinderea emisiei radioului prin achiziţionarea următoarelor patru frecvenţe: Hârşova (98,10 MHz), Constanţa (97,50 MHz), Oradea (87,90 MHz) şi Sighetu Marmaţiei (87,90 MHz). De asemenea, a fost extinsă aria de emisie prin mărirea puterii aparent radiante (PAR) a staţiei Bucureşti (88,50 MHz) de la 500 W la 2000 W. Din luna august 2012, Radio TRINITAS are propriul sistem radiant la staţia Galaţi-Văcăreni (96,50 MHz), ceea ce a condus atât la scăderea costurilor lunare de chirie, cât şi la îmbunătăţirea emisiei.

Cu prilejul împlinirii a 5 ani de la înfiinţarea Centrului de Presă BASILICA, duminică, 27 octombrie 2012, a fost lansat volumul „Dialoguri ortodoxe la început de mileniu: 30 de interviuri cu ierarhi ortodocşi”, în cadrul proiectului „Media Christiana” – Seria LUMINA, la Editura TRINITAS a Patriarhiei Române.

În anul 2012, Publicaţiile LUMINA au acoperit prin abonamente toate judeţele ţării. Cele mai multe abonamente le-au avut unităţile bisericeşti din eparhiile componente ale Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei (peste 60%). Ediţia Naţională şi Ediţia de Oltenia ale Ziarului Lumina, precum şi săptămânalul Lumina de Duminică se tipăresc la Imprimeria Pharos a Patriarhiei Române, ediţiile regionale fiind imprimate în teritoriu (Iaşi, Cluj şi Timişoara), din raţiuni privind difuzarea rapidă către abonaţi.

Prin cooperarea cu Sectorul Pelerinaje al Patriarhiei Române şi cu S.C. BASILICA TRAVEL SRL a fost elaborată publicarea suplimentului bilunar Lumina Pelerinului în cadrul publicaţiei Lumina de Duminică, pentru promovarea patrimoniului bisericesc din ţară şi a locurilor de pelerinaj din străinătate, prin vizitarea cărora pelerinii pot aprofunda valorile credinţei şi culturii creştine. De asemenea, a fost lansat oficial  site-ul Fototeca Ortodoxiei Româneşti şi extinderea acestui proiect la nivel naţional.

Activitatea Agenţiei de ştiri BASILICA s-a concretizat în numărul mare de ştiri, interviuri, documentare şi fotografii, publicate pe site-ul www.basilica.ro, care au reflectat informaţii privind viaţa Bisericii Ortodoxe Române în anul 2012. Biroul de Presă şi Relaţii Publice al Patriarhiei Române a redactat peste 80 comunicate de presă, ştiri, documentare, drepturi la replică şi precizări în cazul unor prezentări tendenţioase sau al atacurilor la adresa Bisericii, al unor erori de informare în legătură cu probleme bisericeşti sau aflate în dezbatere publică.

Pe parcursul anului 2012 la Editurile Patriarhiei Române (Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Editura BASILICA şi Editura TRINITAS), cu scopul de a sublinia importanţa Tainei Sfântului Maslu în viaţa Bisericii şi a societăţii, s-au publicat următoarele lucrări: Slujba Sfântului Maslu şi rugăciuni pentru bolnavi, ediţie nouă diortosită; Faptele iubirii milostive. Lucrarea instituţiilor social-filantropice înfiinţate şi administrate de Biserica Ortodoxă Română, monografie-album; Despre viaţă şi mântuire – tâlcuiri la lecturile biblice din Slujba Sfântului Maslu, de Pr. prof. Stanley Harakas; Pentru viaţa lumii. Sfintele Taine şi Ortodoxia, de Pr. prof. Alexander Schmemann. De asemenea, s-a continuat publicarea scrierilor patristice. În cadrul Departamentului „Carte de cult” s-au publicat 13 cărţi de cult diortosite, la care se adaugă 44 Acatiste şi vieţi de sfinţi publicate în noua colecţie „Acatiste şi Vieţi de Sfinţi”.

În ceea ce priveşte publicarea de carte teologică, portofoliul de carte a fost îmbogăţit cu un număr de 32 titluri noi, cu caracter dogmatic, istoric, liturgic, pastoral şi monografic dintre care amintim: Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Lumina Botezului şi bucuria Familiei. Lucrarea Bisericii în societate în anul 2011; Pr. Dumitru STĂNILOAE, Sfânta Treime sau La început a fost Iubirea, ediţia a III-a; Familia creştină, o binecuvântare pentru Biserică şi societate, coord. Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, Pr. prof. dr. Ştefan Buchiu et alli; Octavian MARINESCU,Mănăstirea Văcăreşti din Bucureşti de la origini până în prezent; Jean-Claude LARCHET, Sfârşit creştinesc vieţii noastre, traducere de Marinela Bojin; VISARION, Episcopul Tulcii, Învăţătura mariologică a Sfântului Nicolae Cabasila în spiritualitatea ortodoxă a secolului al XIV-lea5 ani de patriarhat ai Preafericitului Părinte Daniel al României, coord. Pr. Mihai Hau; Pr. prof. dr. Dumitru STĂNILOAE, Cultură şi duhovnicie. Articole publicate în Telegraful Român (1930-1993), coll. „Opere complete”, vol. 1-3, ediţie, studiu introductiv şi note de Ion-Dragoş Vlădescu, Ed. BASILICA, 912p. + 884p. + 836p.; Nicolae Şt. Noica, Catedrala Mântuirii Neamului. Începutul împlinirilor, şi volumul colectiv Sfântul Apostol Andrei – Ocrotitorul României, Începătorul Botezului în poporul român.

În cursul anului 2012 Tipografia Cărţilor Bisericeşti a cunoscut o semnificativă modernizare, prin achiziţionarea mai multor utilaje tipografice noi şi performante, necesare eficientizării şi rentabilizării tipografiei.

În anul 2012 au fost imprimate: 123.787 volume carte, 122.092 ex. reviste, 24.950 ex. broşuri şi ghiduri, 199.250 acatiste ş.a.

Atelierele Institutului Biblic şi-au desfăşurat activitatea pentru confecţionarea obiectelor de cult în cadrul următoarelor secţii: metale preţioase, metale comune, tămâie, filigran, pictură, tâmplărie şi sculptură, la punctul de lucru din Bucureşti (Popeşti Leordeni); croitorie, cizelură, pictură şi broderie, la punctul de lucru de la Mănăstirea Pasărea, precum şi ţesătorie, broderie, tricotaje, la punctul de lucru de la Mănăstirea Ţigăneşti. În anul 2012, Atelierele au continuat lucrarea de retehnologizare şi modernizare a procesului de producţie şi au efectuat lucrări de reparaţii, înnoiri, amenajări şi dotări la sediul din Popeşti Leordeni, la secţiile de la Mănăstirile Pasărea şi Ţigăneşti.

Biblioteca Sfântului Sinod a aniversat în anul 2012 Centenarul Palatului Bibliotecii Sfântului Sinod. Ca pregătire pentru acest eveniment, care a avut loc în data de 28 octombrie 2012, s-au efectuat ample lucrări de reparaţii şi dotări la Palatul Bibliotecii şi s-a realizat şi montat la intrarea în clădire o placă de marmură, care marchează sub forma unui Act aniversar, CentenarulPalatului Bibliotecii Sinodale. De asemenea, s-a întocmit pentru prima oară un album bilingv cuPalatul Bibliotecii Sfântului Sinod-istorie şi actualitate (1912-2012), publicat la Editura BASILICA a Patriarhiei Române.

Centrul de pelerinaje „Sfântul Apostol Pavel” al Patriarhiei Române a organizat pelerinaje externe şi interne spre mai multe destinaţii, pentru 9.602 persoane (130 pelerinaje interne şi 148 pelerinaje externe). Destinaţiile pelerinajelor externe au fost cu precădere Ţara Sfântă – Israel, Iordania, Egipt, Turcia (Capadocia şi Istanbul), Grecia – Muntele Athos, Italia, Bulgaria, Ucraina ş.a.

În colaborare cu Asociaţia Filantropică Medical-Creştină Christiana s-a continuat derularea proiectului „Servicii de transport auto transnaţional” pe teritoriul României şi Belgiei, pentru care a fost achiziţionat un nou microbuz de persoane Mercedes Benz Sprinter, de 14 locuri. De asemenea, a fost achiziţionat un autocar de 49 locuri, marca Irizar, din surse proprii ale Patriarhiei Române, cu sprijinul financiar al SC BASILICA TRAVEL SRL.

În cursul anului 2012 la Sectorul Monumente şi Construcţii Bisericeşti al Patriarhiei Române cele mai importante lucrări au fost cele aferente edificării Catedralei Mântuirii Neamului. În data de 28 iunie 2012, a fost sfinţit radierul (temelia) Catedralei Mântuirii Neamului de către Patriarhul României în prezenţa a numeroşi clerici, oficialităţi şi a muncitorilor care lucrează pe acest şantier.

În vederea realizării acestor lucrări au fost organizate licitaţii şi negocieri pentru încheierea unui număr de 9 contracte de lucrări şi acte adiţionaleau fost finalizate şi recepţionate lucrările de realizare a radierului casetat al Catedralei  (care în cantităţi înseamnă 25.000 mc beton, 5.200 tone armătură), precum şi realizarea integrală a subsolurilor S3 şi S2 (care înseamnă 14.828 mc beton, 5.630 tone armătură şi 36.541 mp cofraje).

În anul 2012 Patriarhia Română a făcut eforturi mari şi multiple pentru asigurarea finanţării lucrărilor executate la Catedrala Mântuirii Neamului. La eforturile unităţilor de cult din cuprinsul eparhiilor s-a adăugat şi sprijinul financiar din partea autorităţilor administraţiei centrale şi locale de Stat, precum  şi sponsorizări mai modeste, acordate de unii agenţi economici în această perioadă de criză financiară.

În cadrul Centrului de Conferinţe – Palatul Patriarhiei s-au desfăşurat 383 acţiuni (conferinţe, congrese, seminarii, simpozioane, concerte, spectacole, lansări de carte, şedinţe de lucru, întruniri, vizionări, prezentări etc.), unele ale Bisericii Ortodoxe Române, iar altele ale unor instituţii sau firme care au închiriat aceste spaţii la preţuri adaptate perioadei de criză financiară.

În data de 29 octombrie 2012 a avut loc semnarea Contractului de finanţare din fonduri europene a lucrărilor de restaurare, consolidare şi protecţie a Palatului Patriarhiei, care vor demara în anul 2013.

Sectorul Stavropighii Patriarhale şi Centre Sociale, prin echipa de întreţinere ARCADA, a efectuat lucrări de renovare, reamenajare şi dotare tehnică la: Centrul Social-Cultural „Sfântul Apostol Andrei”, Reşedinţa Patriarhală, ş.a. De asemenea, în anul 2012, au fost organizate 42simpozioane, congrese sau seminarii naţionale şi internaţionale, cu scop cultural şi social. Centrul Social Pastoral „Sfânta Maria” – Techirghiol a continuat lucrările de construire a unor spaţii noi de odihnă şi tratament balnear.

III. ACTIVITATEA SOCIAL-FILANTROPICĂ:

Implicarea Bisericii în activitatea social-filantropică este deodată o vocaţie spirituală şi o necesitate practică. Opera filantropică medicală şi socială a Bisericii izvorăşte din Evanghelia iubirii lui Hristos pentru toţi oamenii, deoarece „prin rănile Lui noi toţi ne-am vindecat” (cf. Isaia 53, 5; 1 Petru 2, 24).

După modelul Mântuitorului Iisus, Care „străbătea toată Galileea, învăţând în sinagogile lor, predicând Evanghelia împărăţiei şi vindecând orice boală şi orice suferinţă în popor (Matei 4, 23; 9, 35), vocaţia Bisericii este aceea de a uni predica sau învăţătura de credinţă cu rugăciunea şi acţiunea pentru vindecarea bolilor şi alinarea suferinţelor oamenilor.

În anul 2012, în Patriarhia Română, activitatea social-filantropică s-a desfăşurat prin intermediul a 679 instituţii. La nivelul structurilor bisericeşti (centre eparhiale, protopopiate şi parohii), diagrama aşezămintelor social-filantropice arată astfel: 154 cantine sociale şi brutării cu16.139 beneficiari; 44 instituţii care au oferit servicii medicale şi farmacii pentru 16.735 beneficiari;61 centre de zi pentru copii, cu 2.715 beneficiari; 22 centre de zi pentru vârstnici, cu 1.089beneficiari; 34 centre rezidenţiale pentru vârstnici, cu 786 beneficiari; 20 centre comunitare, cu1.989 beneficiari; 37 centre de tip familial, cu 528 beneficiari; 34 grădiniţe sociale şi afterschool, cu965 beneficiari; 14 locuinţe protejate, cu 126 beneficiari; 105 centre de informare, de consiliere şi centre de resurse, cu 35.563 beneficiari; 4 instituţii de învăţământ pentru adulţi, cu 580 beneficiari;18 centre de urgenţă (pentru persoane fără adăpost, pentru victime ale violenţei domestice, pentru victime ale traficului de persoane), cu 910 beneficiari, 12 campusuri de tabără, cu 3.489 beneficiari;34 centre educaţionale, cu 1.199 beneficiari şi alte 86 instituţii sociale cu 6.743 beneficiari.

În cuprinsul eparhiilor, la nivelul structurilor eparhiale, se află în derulare un număr de 767 proiecte şi programe sociale, din care: 22 cu finanţare externă, 24 cu finanţare publică, 561 finanţate din fonduri proprii şi 160 cu finanţare mixtă.

Atât în cadrul aşezămintelor, cât şi prin intermediul programelor şi proiectelor sociale, au fost acordate 895.350 servicii sociale unui număr de 211.495 beneficiari unici, după cum urmează:166.397 servicii sociale pentru 105.717 copii din aşezămintele sociale ale Bisericii, ale statului, dar mai ales din familii sărace şi fără posibilităţi de întreţinere sau cu părinţii aflaţi la muncă în alte ţări;40.987 servicii sociale pentru 19.143 persoane cu dizabilităţi, cu deficienţe de vorbire, vedere şi auz, consumatori de droguri sau alte tipuri de dependenţe, persoane infectate cu HIV/SIDA;640.694 servicii sociale pentru 74.752 persoane vârstnice din aşezămintele de protecţie socială bisericeşti, din centrele sociale de tranzit şi adăposturi de noapte, bătrâni singuri, nedeplasabili, abandonaţi de familie şi care prezentau grave probleme de sănătate47.272 servicii sociale pentru11.883 victime ale traficului de persoane, şomeri, victime ale violenţei familiale, deţinuţi eliberaţi, victime ale calamităţilor naturaleActivitatea filantropică s-a concretizat în: ajutoare financiare directe, însumând 5.773.412 lei, acordate unui număr de 95.802 persoane; ajutoare materiale, în valoare estimată de 13.518.335 lei, constând în alimente, îmbrăcăminte, rechizite, produse igienico-sanitare, medicamente, electrocasnice ş.a., acordate unui număr de 281.179persoane; colecta pentru persoanele afectate de înzăpezirile din primele luni ale anului 2012, în sumă de 1.505.323 lei şi bunuri în valoare estimată de 492.350 lei.

În ansamblu, pentru susţinerea activităţilor social-filantropice şi pentru sprijinirea sinistraţilor, în anul 2012, la nivelul Patriarhiei Române, s-au cheltuit 69.474.776 leiLa acestea se adaugă ajutoarele social-filantropice acordate săracilor de către credincioşi în mod spontan sau neprogramat.

Un punct important al activităţii l-a constituit finalizarea lucrărilor şi inaugurarea, în data de 24 octombrie 2012, a noului Centru de îngrijiri paliative „Sfântul Nectarie” din Bucureşti, care a fost construit cu sprijinul Ambasadei Elveţiei şi al Primăriei Sectorului 2, un edificiu modern şi bine dotat, cu o capacitate de 28 de locuri. De asemenea, un alt proiect social-filantropic important îl reprezintă Programul „Masa Bucuriei”, desfăşurat în parteneriat cu magazinele Selgros Cash&Carry şi care constă în donarea săptămânală de bunuri alimentare şi igienico-sanitare pentru centrele sociale; valoarea bunurilor donate în anul 2012 fiind de 3.321.384,66 lei.

Reamintim faptul că o treime dintre angajaţii Patriarhiei Române nu primeşte contribuţie la salariu de la bugetul de Stat, iar pentru celelalte două treimi completarea din fonduri proprii la sprijinul primit de la Stat implică un efort financiar important din partea PatriarhieiMai mult decât aceasta, sprijinul Statului pentru salariaţii Patriarhiei în anul 2012 a fost de 6.959.169 lei, iar impozitul pe salarii plătit de Patriarhie către Stat a fost de 13.332.917, deci aproape dublu!Mai precizăm că, în această perioadă de criză economică, Patriarhia Română reuşeşte cu greu să-şi plătească utilităţile (gaze, apă, electricitate, căldură etc.) şi să sprijine unele comunităţi ortodoxe româneşti din afara graniţelor ţării care au nevoie urgentă de biserici, sedii administrative sau să sprijine activităţile administrativ-misionare ale acestora.

În concluzie, anul 2012, consacrat în Biserica Ortodoxă Română Tainei Sfântului Maslu şi îngrijirii bolnavilor, a fost unul bogat în activităţi pastorale şi sociale puse în slujba multor oameni bolnavi, săraci sau aflaţi în necazuri.

Desigur, sunt încă multe de făcut pentru a răspunde pe deplin nevoilor urgente ale multor oameni aflaţi în dificultate azi în ţara noastră. Aici au fost prezentate doar semne de speranţă.

La vremea bilanţului activităţii Bisericii Ortodoxe Române desfăşurate în anul 2012, cu smerenie şi bucurie, mulţumim lui Dumnezeu pentru ajutorul şi darurile Sale revărsate asupra Bisericii noastre. De asemenea, exprimăm recunoştinţă şi preţuire tuturor celor care au ajutat Biserica, prin rugăciune sfântă, prin dărnicie şi cooperare practică, spre a împlini împreună, cler şi mireni, lucrarea ei în poporul român.

Ne rugăm Preasfintei Treimi să ne ajute pentru a continua şi intensifica activităţile pastorale, misionare şi filantropice ale Bisericii noastre, ca semne de speranţă şi bucurie pentru cei suferinzi şi întristaţi, dar şi ca întărire a tuturor în credinţă şi comuniune frăţească.

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *