Sinteza activităţilor Bisericii Ortodoxe Române în anul 2013

Pentru anul 2013 să ne limităm doar la Activitatea Social – Filantropică

Activitatea social-filantropică s-a desfășurat în Patriarhia Română prin 784 de instituţii și servicii sociale. La nivelul structurilor bisericești (centre eparhiale, protopopiate și parohii), diagrama așezămintelor social-filantropice cuprinde: 141 cantine sociale și brutării, 50 instituții ce oferă servicii medicale și farmacii, 75 centre de zi pentru copii, 15 centre de zi pentru vârstnici, 47 centre rezidențiale vârstnici, 11 centre comunitare, 35 centre de tip familial, 38 grădinițe sociale și afterschool, 13 locuințe protejate, 130 centre de informare, de consiliere și centre de resurse, 2 instituții de învățământ pentru adulți, 18 centre de urgență (pentru persoane fără adăpost, pentru victime ale violenței domestice, pentru victime ale traficului de persoane), 13 campusuri de tabără,68 centre educaționale și alte 128 instituții cu specific diferit.

În prezent, la nivelul eparhiilor se află în derulare un număr de 271 proiecte și programe sociale, dintre care: 19 cu finanțare externă, 18 cu finanţare publică, 178 finanţate din fonduri proprii şi 56cu finanţare mixtă.

De asemenea, în anul 2013, atât în cadrul aşezămintelor social-filantropice, cât şi prin intermediul programelor și proiectelor sociale, au primit asistenţă specializată 61.711 de beneficiari, astfel:22.945 copii din aşezămintele sociale ale Bisericii Ortodoxe Române, dar mai ales din familii sărace şi fără posibilităţi de întreţinere, sau cu părinţii aflaţi la muncă în alte ţări; 4.920 persoane cu dizabilităţi, cu deficienţe de vorbire, vedere şi auz, consumatori de droguri sau alte tipuri de dependenţe, persoane infectate cu HIV/SIDA; 15.086 persoane vârstnice din aşezămintele de protecţie socială bisericeşti, din centrele sociale de tranzit şi adăposturi de noapte, bătrâni singuri, nedeplasabili, abandonaţi de familie şi care prezentau grave probleme de sănătate; 13.110 şomeri, adulți în dificultate, victime ale traficului de persoane, victime ale violenței familiale, deţinuţi eliberaţi, victime ale calamităților naturale; 5.650 alte categorii. Asistenţa religioasă în unităţile militare, penitenciare, spitale şi aşezăminte de ocrotire socială este asigurată de un număr de 512 preoţi, dintre care: 154 în unităţi militare şi penitenciare şi 358 în spitale, aşezăminte de ocrotire socială, unități de învățământ etc. În toate unităţile menţionate mai sus, există în prezent un număr de 423 biserici şi capele sfințite, altele 88 aflându-se în diferite stadii de construcţie şi amenajare.

Activitatea social-filantropică a Bisericii Ortodoxe Române din anul 2013 s-a concretizat în 152.542 de ajutoare financiare directe, în valoare de 17.957.098 lei418.376 ajutoare materiale, constând în alimente, îmbrăcăminte, rechizite, produse igienico-sanitaremedicamente,electrocasnice ş.a.în valoare de 15.341.700 leicolecta pentru persoanele afectate de calamități (inundații) în septembrie 2013, în valoare de 1.564.380 lei și bunuri, a căror valoare estimată este de 448.470 lei.

În ansamblu, pentru susținerea activităților social-filantropice şi pentru sprijinirea sinistraților, în anul 2013, la nivelul Patriarhiei Române, s-au cheltuit 80.828.191 lei. La acesta se adaugă ajutoarele social-filantropice acordate săracilor de către clerici şi credincioși în mod ocazional sau neprogramat.

Activitatea BOR în anul 2012 poate fi citită dând click aici!

Întreaga activitatea BOR în anul 2013 poate fi citită dând click aici!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *