Sinuciderea în Islam

islam_symbol_mosqueTot ceea ce s-a spus în legătură cu crima uciderii este valabil şi pentru sinucidere. Acela care şi-a luat sufletul, indiferent de mijlocul prin care a făcut-o, a omorât un suflet a cărui ucidere pe nedrept a fost interzisă de Allah.

Viaţa omului nu este proprietatea sa, căci nu el a creat sufletul său, nici un mădular din trupul său şi nici o celulă din el, ci sufletul său a fost depus în el de către Allah şi de aceea el nu are voie să-l neglijeze şi cu atât mai puţin să-l atace! Atunci cum ar putea să se elibereze de el? Allah Preaînaltul a grăit:

„Şi nu vă ucideţi voi înşivă! Allah este îndurător cu voi!” (An-Nisa’:29).

Islamul voieşte ca omul să fie puternic şi hotărât în înfruntarea cu nenorocirile şi nu i-a îngăduit cu nici un chip să fugă de viaţă, să arunce veşmintele ei din pricina unei nenorociri care s-a abătut asupra lui sau din cauza unei speranţe la care a visat şi nu i s-a împlinit. Credinciosul a fost creat pentru luptă, nu pentru a fugi. Credinţa şi firea sa refuză ca el să fugă de pe arena vieţii, având cu el arma care nu se toceşte şi provizia care nu se termină – arma credinţei trainice şi provizia firii puternice.

Trimisul – Allah – l-a avertizat pe acela care ar cuteza la această crimă oribilă – crima sinuciderii – cu lipsirea de îndurarea lui Allah în Rai şi cu mânia care i se va cuveni din partea lui Allah în Iad.

Profetul a zis: „Printre cei de dinaintea voastră s-a aflat un bărbat rănit pe care l-a cuprins teama şi a luat un cuţit şi şi- a făcut o incizie la mână şi sângele nu s-a mai oprit până ce a murit. Şi Allah a grăit atunci: Robul Meu s-a grăbit şi şi-a luat sufletul înainte de a i-l lua Eu. l-am oprit lui intrarea în Rai”.

Dacă acestuia i s-a interzis intrarea în Rai din pricina unei răni a cărei durere îi devenise insuportabilă şi şi-a luat sufletul, atunci cum stau lucrurile cu acela care îşi ia zilele din pricina unei afaceri în care a pierdut mai puţin sau mai mult sau din cauza unui examen la care nu a reuşit sau a unei fete care l-a respins?!

Cei slabi să asculte acestă ameninţare cu care a venit acest hadis, tunând şi fulgerând: „Acela care s-a aruncat de pe o stâncă şi a murit se va afla în focul Gheenei, în care va rămâne veşnic; acela care a sorbit o otravă şi şi-a luat zilele va sta cu otrava aceea şi va sorbi din ea în focul Gheenei în vecii vecilor; acela care-şi va lua zilele cu un cuţit va rămâne cu cuţitul acela în mână în focul Gheenei şi se va lovi cu el în neştire în vecii vecilor”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *