Creșterea calității educației religioase

În ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 3-4 iunie 2015 a fost adoptat documentul intitulat Plan strategic pentru creșterea calității educației religioase. Documentul este structurat în patru capitole: A. Curriculumul școlar; B. Profesorii de Religie; C. Alte tipuri de activităţi educaţionale relevante pentru educația religioasă; D. Comunicarea. Și se au […]

Pilda creionului

Viaţa creştinului trebuie să fie ca un model pentru cei din jur. Dumnezeu ne-a înzestrat cu raţiune pentru a putea să fim de folos aproapelui nostru. Nu vom putea intra în împărăţie fără aproapele nostru, chiar dacă unii fug de acest adevăr. Trebuie să fim modele vii pentru ei, ca ei prin noi să poate […]

Crearea lumii – tâlcuiri noi la texte vechi

Un oarecare om de stiință care susținea că universul a apărut de la sine, că e din veșnicie și că din sine și-a luat forța de mișcare și organizare, s-a dus în vizită la un teolog cu care era în dispută pe această problemă. A văzut pe un raft un frumos glob pământesc, lucrat artistic, […]

Planificările calendaristice

Planificările calendaristice sunt documente școlare elaborate de către profesor, pe baza programei școlare, cu scopul de a organiza activitatea didactică în perspectivă, de a gestiona eficient timpul de învățământ și de a asigura îndeplinirea integrală și cu rezultate bune a obiectivelor. Planificările calendaristice pot fi întocmite pentru un an școlar sau pentru un semestru. Trebule evidențiat […]

Manualul școlar

Manualul școlar este un document alcătuit pe baza programei școlare. În cuprinsul lui se prezintă cunoștințe, activități care trebuie desfășurate de către elevi și modalități privind evaluarea și autoevaluarea cunoștințelor asimilate și a deprinderilor formate. Pentru fiecare temă din manual, profesorul repartizează una sau mai multe ore, în funcție de gradul de dificultate a conținutului […]

Profesorul de religie

Profesorul de religie este trimisul Bisericii pentru a lucra în vederea restaurării chipului lui Dumnezeu în om. Restaurarea se referă la luminarea minții (învățarea) prin cunoașterea voii lui Dumnezeu, la o trăire intensă a legăturii cu El prin viață religioasă și la determinarea voinței spre săvârșirea faptelor bune. Pentru profesorul de religie, modelul suprem este Mântuitorul Iisus […]

Religia și specificul educației religioase

Religia reprezintă legatura liberă, conștientă și personată a omului cu Dumnezeu. În cadrul sistemului de învățământ este disciplina care se bazează pe revelația divină și are drept scop conducerea elevilor spre cunoaterea Lui (ln. 17, 3). Factorii care stau la originea acesteia sunt: Dumnezeu și omul, de aceea Religia se prezintă ca un fenomen spiritual, […]