Sfânta Maria Magdalena – 22 iulie

Evanghelistul Luca menționează că Hristos a tămăduit-o de șapte demoni. În Sfintele Evanghelii nu se face nicio mențiune cu privire la ce fel de demoni o posedaseră. Unul din temeiurile pentru identificarea ei cu o desfrânată, a fost acela că Maria Magdalena preia imaginea Israelului infidel, descrisă de profeți ca o prostituată în privința relațiilor sale […]