Biblia de la București

Eforturile de a tipări cărți sfinte în limba română au culminat cu apariția Bibliei în limba română în 1688, în timpul domniei lui Șerban Cantacuzino. Tipărirea a început sub îndrumarea fostului episcop de Huși, Mitrofan. Cartea fundamentală a cultului creștin a fost realizată la capătul unei munci îndelungate de verificare a numeroaselor texte latine și […]

323 de ani de la tipărirea Bibliei de la București

Tipărirea Bibliei de la București s-a realizat în timpul domnitorilor Șerban Cantacuzino (1678-1688) și Constantin Brâncoveanu (1688-1714), ambii iubitori de credință și cultură. Pregătirile pentru editare au început în jurul anului 1682, cu strângerea materialelor necesare și alcătuirea grupului de cărturari însărcinați cu această lucrare, dintre care amintim pe arhiepiscopul Ghermano de Nisa (directorul Academiei […]