Sunt trei mari forme ale cunoaşterii: teologică, filosofică și ştiinţifică. Ele pot lucra doar împreună!

Predarea religiei în şcoală și cuprinderea ei în curricula gimnazială şi liceală, face inevitabilă întâlnirea datelor şi teoriilor ştiinţifice cu discursul religios şi cu cel filosofic. Așa că, în ultimii ani, în Romania s-au desfăşurat mai multe programe prin care s-a încercat promovarea dialogului dintre teologia ortodoxă şi ştiinţă, dar subiectul rămâne încă insuficient cunoscut la nivelul […]

De ce în Parlament se jură pe Biblie!?

Jurământului politic este depus de către toți demnitarii români aleși în organismele de conducere politică și administrativă ale țării. Astfel, la investirea într-o funcție publică, cei aleși depun un jurământ stabilit de Constituția României, având mâna așezată pe Biblie. După obicei, jurământul se face cu invocarea numelui lui Dumnezeu sau prin mijlocirea unui lucru sfânt, pentru întărirea […]

Înţelepciune lui Isus Sirah!

    Cel care iubeşte pe fiul său îl bate, ca mai pe urmă să se bucure de el.

    Cel care ceartă pe fiul său va avea mulţumire şi între cei cunoscuţi se va lăuda eu el.

    Cel care învaţă pe fiul său întărâtă pe vrăjmaşi şi înaintea prietenilor se va bucura pentru el.

    Murit-a tatăl lui şi este ca şi cum n-ar fi murit, pentru că asemenea lui şi-a lăsat după sine. 
    În faţa sa l-a văzut şi s-a bucurat şi la moartea sa nu s-a întristat.
    Asupra vrăjmaşilor a lăsat răzbunător şi prietenilor răsplătitor de har.

    Cel care este moale cu fiul său va lega rănile lui şi de orice strigăt se vor tulbura cele dinlăuntru ale lui.

    Calul neîmblânzit ajunge nărăvaş, aşa şi un copil lăsat în voia lui ajunge rău-crescut.
    Dacă eşti drăgăstos cu fiul tău, te va înfricoşa; joacă-te cu el şi te va întrista.
    Nu râde cu el, ca să nu te doară împreună cu el şi mai pe urmă să ţi se sterpezească dinţii.

    Nu-l lăsa în voia lui la tinereţe şi nu trece cu vederea greşelile lui.
    Pleacă grumazul lui la tinereţe şi bate-l până este prunc, ca nu cumva, încăpăţânându-se, să nu te asculte.

    Ceartă pe fiul tău şi fă-l să lucreze, ca să nu se poticnească întru ruşine.