Cultură generală juridică – drept civil

Răspunderea institutorilor pentru faptele elevilor, întemeiată pe art. 1000 alin. 4 Cod civil – se fundamentează pe neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către institutor a obligaţiei de supraveghere a elevului. Potrivit dispoziţiilor art. 1001 Cod civil, este angajată răspunderea civilă delictuala pentru prejudiciile cauzate de – animalele sălbatice aflate în captivitate (grădini zoologice, menajeriile circurilor). […]

Cultură generală juridică – drept penal

Care sunt pedepsele ce se pot aplica minorilor care săvârşesc infracţiuni? – Închisoarea şi amenda ale căror limite prevăzute de lege se reduc la jumătate. Care va fi încadrarea juridică a faptei de lovire a unui poliţist aflat în exerciţiul funcţiunii dacă acesta şi-a depăşit atribuţiile de serviciu? – Lovire sau alte violențe. (deci nu […]