Biserica recomandă discernământ și înțelepciune în utilizarea internetului

Cultura enciclopedică a internetului şi posibilităţile sporite de interactivitate în reţea creează noi oportunităţi de învăţare, de schimburi de valori (economice, culturale, sociale şi religioase) şi de depăşire a decalajelor informaţionale între diferite regiuni ale lumii. De aceea, iniţiativele de incluziune digitală fac parte implicit din programele de incluziune socială. Biserica utilizează ea însăşi mijloacele […]