BOR și Roșia Montană

Pornind de la temeiul biblic potrivit căruia pământul este creaţia lui Dumnezeu, dăruită omului spre conservare şi cultivare, precum şi de la faptul că tipul de exploatare a minereului aurifer propus astăzi va afecta atât ecologic, cât şi uman zona Roşia Montană, Biserica Ortodoxă Română reafirmă îngrijorarea faţă de efectele nocive ireversibile asupra mediului şi […]

Respectul față de lumea creată

După învățătura creștină, întreaga creație este un dar al lui Dumnezeu pentru noi, oamenii. De aceea, omul a fost creat în ziua a şasea, când toate celelalte erau deja create pentru a-l primi pe cel ce era „coroana creaţiei”, pe om. Plămădit din aceeaşi ţărână din care e făcut întreg universul, omul se înrudeşte astfel […]