Unde se afla Gradina Edenului?

Locul a existat într-adevăr, chiar aici, pe Pământ. Mai mult, Biblia ar oferi unele indicii destul de clare cu referire la locația sa exactă. Această convingere a condus la organizarea multor încercări de a localiza Grădina.  Povestea Creației din Geneză relatează locul geografic al Grădinii între patru râuri Phison, Gosen, Tigru, Eufrat, și trei regiuni […]

Mărul lui Adam!

Când ne gândim la primii oameni (Adam şi Eva), este imposibil să nu ne vină în minte povestea cu muşcatul mărului de către ce doi, asta după ce fuseseră ispitiţi de şarpe! Şi avem în minte imaginile ce apar constant în media … Eva muşcând din măr, apoi dându-i şi lui Adam! Foarte puţini sunt […]

Exegeză biblică!

    Recomandată cunoscătorilor!

    Facerea (Geneza) Cap. 3, Versetul 21: „Apoi a făcut Domnul Dumnezeu lui Adam şi femeii lui îmbrăcăminte de piele şi i-a îmbrăcat.”

    Nişte băieţi ar zice că îmbrăcămintea de piele pe care le-a făcut-o Dumnezeu primilor oameni, Adam şi Eva, nu ar fi ceea ce ni s-a exlicat nouă că ar însemna, adică haine.
 
    Tot ei ar zice că o parte a vinei o poartă şi iconografia biblică prin propagarea acestei idei ce nu ar fi tocmai corectă. Mai mult ca sigur ne amintim imaginea celor doi pe când erau daţi afară din Grădina Raiului, iar pentru cei ce nu, iat-o!

    Dacă nu am fost suficient de iscusit în a reda ceea ce am auzit la diverşi băieţi intelectuali, îmi cer scuze şi mai încerc odată.

– omul din starea primordială nu era perfect, dar tindea sper perfecţiune (corect zic eu), dar cică omul nu exista ca materie ci era spiritual (??)
– pentru că n-a ascultat de Dumnezeu, încălcându-i porunca, omul ca fiinţă spirituală a fost mărginit dându-i-se trup, astfel îngreunându-i calea de a atinge perfecţiunea (??)

    După cum probabil ştie şi acceptă orice creştin moderat, indiferent de confesiune, crearea omului din Sfânta Scriptură (Biblia), nu trebuie înţeleasă ad literam din moment ce totul este metaforic. Nu contează atât din ce fruct a muşcat omul, ci contează că nu au ascultat de Dumnezeu! Contează pentru cineva dacă era măr sau pară?

    Nu trebuie să uităm că prima cartea a Vechiului Testament, Facerea, a fost scrisă de Moise acum mai bine de 3000 de ani şi era adresată oamenilor din acea epocă. Omenirea şi în mod particular evreii din acele vremuri nu puteau înţelege lucrurile ce s-au petrecut la creaţie, astfel că adevărul a fost spus într-o formă facilă, uşor de înţeles pentru ei, adică printr-o poveste. 

    Dacă acum putem înţelege cu anevoie lucruri, îţi imaginezi cum ar fi fost atunci când specia umană nu avea erudiţia de astăzi, capacitatea intelectuală sau cunoştinţele filosofice, nimeni nu ar fi înţeles nimic şi, deci, este normal ca povestea să fie o parabolă a ceea ce s-a întâmplat.

    Alt argument prezentat mie a fost:

– Dumnezeu l-a creat pe om în ziua a VI-a după Chipul Său. Chipul lui Dumnezeu în om înseamnă: gândire, sentiment şi vointă liberă, adică trăsăturile sufletului. Atunci de ce se spune că avea Adam trup? Menirea omului, adică scopul ultim al existenţei lui este asemănarea cu Dumnezeu, de ce omul să fi fost şi material? 

    Deci cum e? V-aş zice ce am citit eu, ce am învăţat şi cred că este adevărul, dar sunt curios să aud părerea ta! 

    Indiciu: Dacă primeşti ceva fără pic de muncă, te mai bucuri cu adevărat de el!?

    P.S.  Eu am mai învăţat că: Înainte de a păcătui, trupul lui Adam şi al Evei, spun Sfinţii Părinţi, era un trup luminos, asemănător cu trupul lui Iisus, după ce a înviat din morţi. Abia după ce au păcătuit, trupul lor li s-a schimbat devenind muritor, slab, bolnăvicios, aşa cum este al nostru astăzi!