Despre educatie

Motto 13. Nu cruţa pe feciorul tău de pedeapsă; chiar dacă îl loveşti cu varga, nu moare. 14. Tu îl baţi cu toiagul, dar scapi sufletul lui din împărăţia morţii. Pilde 23, 13-14 Pune numaidecât copilului lege ca să nu ocărască pe nimeni, să nu hulească pe nimeni, să nu se jure, să nu înjure, […]