Cum au încăput toate animalele în arca lui Noe?

Vă rătăciţi neştiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Matei cap. 22, v. 29 Mai întâi trebuie să spun că întrebarea are conotaţii mult mai adânci decât pare la prima vedere. Dacă o singură afirmaţie a Bibliei ar fi greşită, nu am mai putea vorbi despre infailibilitatea Scripturii, prin urmare nu am mai putea avea încredere […]