Instrucţiuni de conduită pentru pelerinii şi vizitatorii mănăstirilor

1. Mănăstirile şi schiturile sunt locuri de rugăciune şi muncă, sfinţenie şi comuniune frăţească. În interiorul şi în preajma acestora trebuie respectate ordinea şi disciplina specifice acestor locaşuri. 2. Este interzis pelerinilor (închinătorilor) şi vizitatorilor să intre în mănăstire cu ţinută vestimentară indecentă, cu animale de companie, cu instrumente sau aparate care ar putea tulbura […]