Respectul față de lumea creată

După învățătura creștină, întreaga creație este un dar al lui Dumnezeu pentru noi, oamenii. De aceea, omul a fost creat în ziua a şasea, când toate celelalte erau deja create pentru a-l primi pe cel ce era „coroana creaţiei”, pe om. Plămădit din aceeaşi ţărână din care e făcut întreg universul, omul se înrudeşte astfel […]