Sfinții Arhangheli – ocrotitorii Jandarmeriei Române

Pornind de la deviza Jandarmeriei Române: „Lex et ordo” (lege şi ordine), înscrisă pe stema sa, vedem că idealul acestei structuri militare are evidente asemănări cu ceea ce simbolizează Sfinţii Arhangheli. Sfântul Arhanghel Mihail simbolizează „legea” fiind apărător al dreptăţii şi al adevărului, numit de Biserică înger al legii, iar Sfântul Arhanghel Gavriil simbolizează „ordinea”, […]