Manualul școlar

Manualul școlar este un document alcătuit pe baza programei școlare. În cuprinsul lui se prezintă cunoștințe, activități care trebuie desfășurate de către elevi și modalități privind evaluarea și autoevaluarea cunoștințelor asimilate și a deprinderilor formate. Pentru fiecare temă din manual, profesorul repartizează una sau mai multe ore, în funcție de gradul de dificultate a conținutului […]