Muzica în viața tinerilor

Muzica, ziceau grecii, nu este produsul omului, ci al naturii, ritmurile aparțin naturii și sunt înnăscute în om: omul nu le poate inventa în mod arbitrar, li se poate numai conforma. Prin însăși natura lui, sufletul se exprimă în muzică; această artă constituie expresia lui naturală. Muzica este o modalitate de exprimare a sentimentelor. Tinerii […]

Sfinții, model de viață creștină

Sfinții sunt aleșii și trăitorii vieții după porunca lui Hristos „Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie.”. (Marcu 8, 34) Ei au fost oameni obișnuiți, bogați sau săraci, împărați sau slujitori, tineri sau bătrâni, dar permanent preocupați de mântuirea personală și a semenilor lor. […]