Asta e în capu la listă!

Proiectul CODULUI PENAL publicat pe site-ul Ministerului Justiţiei este un progres necesar atât faţă de legea penală în vigoare cât şi de Codul Penal adoptat în anul 2004, dar neaplicat prin prorogări repetate în fiecare an, inclusiv în 2008.

APADOR-CH precizează că nu a putut formula până în prezent comentarii, observaţii, propuneri cu privire la proiectul Codului de procedură penală, întrucât elaborarea proiectului s-a făcut cu încălcarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

La art. 98 din proiect, privind administrarea probelor, al. 4 lit. E prevede posibilitatea ca o proba să fie respinsă chiar dacă este utilă, pertinentă şi concludentă, dar “a fost formulată în scopul vădit al tergiversării procesului”.

Se poate ajunge la respingerea unor probe relevante şi importante în cauză pe motiv că administrarea lor ar duce la tergiversarea procesului. Principiul celerităţii judecăţii nu trebuie să afecteze sub nicio formă temeinicia hotărârii judecătoreşti.
Pentru aceste motive, este necesară eliminarea lit. e al. 4 din art. 98 din proiect.

Art. 100, privind excluderea probelor obţinute în mod nelegal, prevede în al. 2 că, în anumite condiţii, pot fi folosite în proces şi probele obţinute în mod ilegal.
Mai mult, art. 100 al. 4 şi 5 din proiect prevede posibilitatea folosirii în procesul penal a probelor obţinute prin tortură (!) Aceasta în condiţiile în care toate convenţiile şi tratatele/pactele internaţionale în materie la care România este parte interzic folosirea torturii, fără posibilitatea aplicării vreunei excepţii.

APADOR-CH consideră că nicio probă obţinută în mod ilegal, şi cu atât mai mult, prin tortură, nu trebuie să fie folosită în proces. În caz contrar, se încurajează obţinerea ilegală de probe şi încălcarea legii tocmai de către cei ce sunt obligaţi să apere legea.

Pentru aceste motive, este necesară eliminarea al. 2-5 ale art. 100, şi reformularea art. 100.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *