Dimitrie Cantemir – Originea Vlahilor sud-dunăreni

Date istorice extrase din Arhivele Naţionale ale României, grupate în lucrarea „Românii de la sud de Dunăre”, coordonată de prof. univ. dr. Stelian Brezeanu şi prof. univ. dr. Gheorghe Zbuchea.

Anul 1716, Dimitrie Cantemir, “Descrierea Moldovei” (De antiquis et hodiernis Moldaviae nominibus) – Originea Vlahilor sud-dunăreni (lucrarea marelui cărturar moldovean 1673-1723, scrisă în 1716 la cererea Academiei din Berlin).

« Aşadar, această Valahie, care se află în Moesia, este o parte a Valahiei mari, adică a Daciei celei vechi, iar locuitorii ei sunt rămăşiţele acelor români pe care Aurelian Împăratul, precum am spus, îi strămutase din Dacia în Moesia (n : ca şi Constantin Cantacuzino şi Cantemir susţine originea nord-dunăreană a românilor din sudul Dunării). N-ar putea fi nimeni care să-mi tăgăduiască că tocmai din acei romaâni populaţia romaânească, cea care locuieşte încă şi astazi în tot Epirul şi în jurul Ianinei, căci graiul însuşi ne este martor, dat fiind că şi aceia vorbesc româneşte, dar au stricat limba latină cu cea grecească şi albaneză, astfel că abia dacă noi îi putem înţelege pe ei şi ei pe noi, de aceea îi numesc grecii “cutovlahi”, adică “vlahii şchiopi”, pentru că şi în obiceiuri şi în graiul lor parcă şchioapătă. Dar ei sunt oameni foarte tari de virtute şi mult mai răbdători la trudă şi, ceea ce este de mare minunare, deşi locuiesc de atâtea veacuri între greci şi albanezi, totuşi ei păstrează portul propriu, cel vechi romanşsi al nostru, lucru pe care îl vei vedea, , când vom vorbi despre portul nostru . »

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *