Decalogul lui Mahomed!

Decalogul Islamic, supranumit şi Tradiţia lui Mahomed (Muhammad), este, la fel ca şi Cele zece porunci evreieşti din cartea Ieşire cap. 20, v. 2, găsit în Sfintele Scripturi: Coran, 17: 22-39.

Capitolul în care acestea sunt expuse, numărul 17, este intitulat „Copiii lui Israel/ Sura drumului nopţii”. Textul prezintă clar că Dumnezeu „a dat lui Moise Scriptura şi a orânduit-o drept ocârmuire pentru fiii lui Israel” Coran cap.17 v. 2.

Cu toate acestea, Dumnezeu sau Allah, prin mijlocirea Sfântului Arhanghel Gabriel, a arătat o Sfântă Scriptură suplimentară lui Mahomed, care începe a fi redactată în anul 610 d. Hr. şi se încheie cu puţin timp înainte de moartea Profetului. Astfel, nu ar trebui să fie surprinzător faptul că Decalogul în Islam este foarte aproape de Cele zece porunci iudeo-creştine.

Extrase din textele lungi ale Coranului şi aranjate cu un substrat negativ de dragul comparaţiei cu decalogul iudeo-creştin, rezultă Decalogul Islamic:

1. Do NOT set up another god with God.

2. Be good to your parents, look after them with
kindness and love.

3. Give to your relatives what is their due.

4. Do NOT be niggardly, nor so extravagant that
you may later feel reprehensive and constrained.

5. Do NOT abandon your children out of fear of
poverty.

6. Do NOT go near fornication, for it is an
immoral and evil way.

7. Do NOT take a life, which God has forbidden,
except in just cause.

8. Do NOT touch the property of others, except for
bettering it.

9. Do NOT follow that of which you have no
knowledge.

10. Do NOT strut about the land with insolence.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *