Revolta machedonilor – drepturile aromânilor încălcate în Albania!

Un subiect ce mi-a scăpat în primă fază, iar după găsirea lui l-am dau uitării pentru câteva luni, ca acum, regăsindu-l, vi-l ofer … poftim:

La Tirana, în Albania, între 17 şi 19 noiembrie s-au ţinut lucrările Congresului Internaţional al Aromânilor, organizat de „Uniunea Culturală a Aromânilor din Albania”.

Rezoluţia finală avertizează asupra „iminenţei conse­cinţelor grave” asupra identităţii naţionale a aromânilor, negarea drep­turilor lor la educaţie, serviciu religios, informare în limba maternă etc. Ei denunţă „statele de origine”, adică ţările din Balcani, nicidecum România. Aromânii con­damnă mis­tificarea istoriei lor de către statele respective, cu scopul de a nu fi recunoscuţi ca minoritate, dar şi răs­tălmăcirea cu acelaşi scop a legislaţiei.

Totodată, participanţii au criticat vehement „diversiunea extremistă” a unor organizaţii ca „Fara armânească” din România, condusă de deputatul PD-L Costică Canacheu. Acestea, organizaţiile, din interese „mercantile şi politicianiste” inspirate de cercuri din România şi din străinătate, inventează o nouă identitate a aromânilor, de „mace­donarmâni” diferită de poporul român din care aromânii fac parte.

Aromânii îşi reafirmă apartenenţa la poporul român şi cer României să îşi asume datoria morală faţă de românitatea balcanică şi să facă toate demersurile diplomatice şi internaţionale pentru salvarea identităţii aromânilor. Viorel Stănilă, ambasadorul României la Tirana, a spus în discursul său că aromânii trebuie să se mişte repede, altfel vor deveni în câţiva ani obiect de tranzacţii internaţionale.

Semnatarii rezoluţiei sunt Vanghel Sundi, din partea gazdelor, Ion Caramitru, preşedintele „Societăţii Culturale Macedo-Române”, Aureliu Ciufecu – „Congresul de Cultură Macedo-Română” din SUA, Elena Wisosenschi – „Musata Armână”, Gheorghe Zamani – „Asociaţia Veria”, Victor Enache – „Asociaţia Car­libana”, Aurel Papari – „Fundaţia Andrei Şaguna”, Lascu Stoica – „Picurarlu de la Pind”, Svetlana Mikolin – „In media Res” din Serbia. Au mai participat acade­micienii Constantin Bălăceanu-Stolnici şi Dan Berindei, IPS Calinic, episcopul Argesului şi Muşcelului, care a adus un clopot pentru biserica aromânilor „Schimbarea la faţă” din Korce, construită cu ajutorul statului român, dar şi fostul deputat ţărănist Tănase Barde, venit să viziteze satul bunicilor.

4 thoughts on “Revolta machedonilor – drepturile aromânilor încălcate în Albania!

  1. Armâneşte: S’bânedze armânamea dit aRmânie şi dit Balcani.
    Româneşte: Să trăiască românimea din Românie şi din Balcani.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *