Biblia de la București

Eforturile de a tipări cărți sfinte în limba română au culminat cu apariția Bibliei în limba română în 1688, în timpul domniei lui Șerban Cantacuzino. Tipărirea a început sub îndrumarea fostului episcop de Huși, Mitrofan.

Cartea fundamentală a cultului creștin a fost realizată la capătul unei munci îndelungate de verificare a numeroaselor texte latine și grecești și de contribuția ale unor reputați clerici și cărturari laici. Au fost valorificate toate traducerile scrierilor sfinte, de la textele coresiene, până la Noul Testament de la Belgrad.

Prefețele Bibliei de la București subliniau faptul că ea se adresa tuturor românilor, un adevărat mesaj de unitate lingvistică și culturală românească. Prima Biblie în limba română avea 944 pagini mari, tipărite cu litere mărunte pe două coloane. Prin ea s-a pus în circulație o limbă literară ce încununa eforturile de până atunci ale înaintașilor, de a scrie cărți sfinte pe înțelesul tuturor românilor. Astfel, Biblia de la București a cunoscut o largă circulație, în tot spațiul românesc, fiind una dintre cele mai valoroase cărți ale culturii românești vechi.

Publicarea Bibliei de la București a constituit o însemnată contribuție la consacrarea limbii române în cultul ortodox și la progresul acesteia, fiind o contribuție însemnată a spiritualității românești la tezaurul culturii și civilizației europene.

5 thoughts on “Biblia de la București

  1. s-a folosit vocabularul existent atunci si prezent la marea masa a romanilor. vezi rugaciunea Tatal nostru (prezenta in Noul Testament) care inca s-a pastrat forma veche de atunci „carele esti in ceruri”, „vie imparatia ta” etc.

    acum nici nu putem spune ca rolul ei strict literar este inutil sau chiar inexistent.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *