Profesorul de religie

Profesorul de religie este trimisul Bisericii pentru a lucra în vederea restaurării chipului lui Dumnezeu în om. Restaurarea se referă la luminarea minții (învățarea) prin cunoașterea voii lui Dumnezeu, la o trăire intensă a legăturii cu El prin viață religioasă și la determinarea voinței spre săvârșirea faptelor bune.

Pentru profesorul de religie, modelul suprem este Mântuitorul Iisus Hristos, Care a dat învățătură astfel încât cuvintele Sale să fie înțelese de toți oamenii și le-a oferit un model concret de împlinire a poruncilor: Voi Mă numiți pe Mine: Învățătorul și Domnul, și bine ziceți căci sunt … V-am dat vouă pildă, ca, precum v-am făcut Eu vouă, să faceți și voi (In. 13, 13,15). El este izvorul învățăturii și Învățătorul suprem, Care S-a pogorât ca un desăvârșit pedagog până la nivelul de înelegere comun, al tuturor oamenilor, pentru a-i învăța cele dumnezeiești.

Misiunea profesorului, pe de o parte, presupune o mare responsabilitate înaintea lui Dumnezeu, Care i-a încredințat misiunea de a-i conduce pe elevi spre mântuire, iar, pe de alta, necesită instaurarea comuniunii de iubire între el și elevi.

Pentru această lucrare deosebit de importantă, el trebuie să aibă o bună pregătire pedagogică și de specialitate, precum și calități spirituale, care să-l recomande drept model pentru elevi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *