În sfârșit un examen de bacalaureat logic

Subiectele au același grad de dificultate în raport cu programa de examen vizată și reflectă competențele din programă, diferite în funcție de profil, filieră, specializare, conform programelor școlare în vigoare și alocărilor orare din planurile-cadru de învățământ. Subiectele de examen au aceeași structură, timpul de lucru alocat este același, iar promovarea bacalaureatului se face după aceleași criterii indiferent de profil, filieră, specializare.

Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE)

S-a înțeles? Păi era corect să avem același subiect și pentru cei cu 5 ore de română/săptămână de la uman și pentru cei cu 3 ore de română/săptămână de la real?

Drept urmare la proba de limbă și literatura română s-au introdus două tipuri de subiecte, a căror structură a fost concepută în funcție de filiera urmată de absolvenți. În timp ce filiera teoretică (profilul uman) și filiera vocațională (profilul pedagogic) au aceeași variantă de subiect, deoarece numărul de ore dedicat disciplinei Limba și literatura română este mai mare decât pentru celelalte specializări, filiera teoretică (profilul real), filiera tehnologică și filiera vocațională primesc aceeași variantă diferită de subiect, realizată pe baza programei de examen. De menționat că aceste profiluri și filiere au prevăzute, prin planul cadru, un număr mai mic de ore la disciplina Limba și literatura română.

Nu știu cum îl cheama pe ministrul Educației Naționale, dar îmi place.

limba_romana_clasa_a_xia

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *